12 kwietnia 2024

Co z pediatryczną ortopedią onkologiczną?

Samorząd lekarski obawia się, że planowane przez resort zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia mogą doprowadzić do zahamowania rozwoju w dziedzinie pediatrycznej ortopedii onkologicznej.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wskazuje, że zaproponowane warunki dla realizacji świadczenia „Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia”, dotyczące personelu zapewniającego opiekę przed- i pooperacyjną, a także w trakcie zabiegu, w postaci lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu spełniających wymóg posiadania doświadczenia wykonania co najmniej 50 pierwotnych rekonstrukcji z powodów złośliwych guzów kości u dzieci i młodzieży, dodatkowo co najmniej 25 rewizji endoprotez u dzieci i młodzieży po leczeniu rekonstrukcyjnym, mogą skutkować wyeliminowaniem większości ośrodków ortopedii onkologicznej dla dzieci w Polsce, które posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia takich schorzeń.

W ocenie samorządu lekarskiego warunkiem wystarczającym i zapewniającym profesjonalizm w leczeniu pierwotnych nowotworów układu ruchu u dzieci jest minimum 5-letnie doświadczenie w chirurgii onkologicznej układu ruchu i wykonanie samodzielnie lub jako jedna asysta co najmniej 30 resekcji złośliwych nowotworów układu ruchu u dzieci. „Ograniczanie działalności, i tak niewielu ośrodków świadczących leczenie chirurgiczne w nowotworach układu ruchu u dzieci, znacznie ograniczy pacjentom dostęp do specjalistycznego leczenia w tym zakresie, a także spowoduje niewykorzystanie możliwości i potencjału już istniejących wysokospecjalistycznych i przygotowanych do tego zadania szpitali” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

„Zmiany te mogą spowodować zahamowanie rozwoju w dziedzinie pediatrycznej ortopedii onkologicznej, a także przyczynić się do niewykorzystania innych niż endoprotezy metod rekonstrukcyjnych, np. biologicznych, których stosowanie musi iść w parze z możliwością stosowania endoprotez onkologicznych” – ocenia Prezydium NRL.