16 czerwca 2024

Co zaliczyć do oddziałów intensywnej terapii?

Stanowisko Nr 61/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, przekazanym przy piśmie Pana Piotra Warczyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 28 listopada 2016 r., znak: OZO.50.21.2016 proponuje zaliczyć do oddziałów intensywnej terapii oddziały pooperacyjne oddziałów kardiochirurgicznych.

Wyposażenie oddziałów intensywnej terapii oraz kwalifikacje zatrudnionego na tych oddziałach personelu w pełni kwalifikuje do nadania oddziałowi pooperacyjnemu kardiochirurgii statusu oddziału intensywnej terapii. Rozwiązałoby to problemy personalne (na oddziale kardiochirurgii dyżuruje jeden anestezjolog) i zwiększyłoby bezpieczeństwo pacjentów.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.