12 kwietnia 2024

Co zawiera „Program Rozwoju e-Zdrowia na lata 2022-2027”?

Celem „Programu Rozwoju e-Zdrowia na lata 2022-2027” jest poprawa opieki zdrowotnej dzięki transformacji cyfrowej. Powstał, aby realizować politykę publiczną „Zdrowa Przyszłość” w obszarze rozwiązań e-zdrowia.

Foto: pixabay.com

„Program Rozwoju e-Zdrowia na lata 2022-2027” zakłada większe zaangażowanie pacjentów we własne zdrowie. Dzięki usługom cyfrowym powinna szybciej rozwijać się zdalna opieka w środowisku pacjenta i autodiagnostyka.

Pacjent powinien liczyć na wsparcie w prowadzeniu zdrowego stylu życia oraz w zakresie udziału w badaniach profilaktycznych, przesiewowych i bilansach. Poprzez analizę danych z różnych źródeł, w tym przekazanych przez samego pacjenta, będą identyfikowane i monitorowane ryzyka zdrowotne oraz skuteczność prowadzonych działań w znacznie szerszym stopniu niż dotychczas.

Program będzie realizowany w trzech etapach. W pierwszym nastąpi ogólnopolskie wdrożenie e-usług (połowa 2023 r.), a w drugim (dwa lata później) zaczną obowiązywać rozwiązania wspierające skoordynowaną opiekę nad pacjentem. Trzeci etap to szerokie wykorzystanie rozwiązań związanych z wsparciem decyzji klinicznych oraz telemedycyną.

„Program Rozwoju e-Zdrowia” odnosi się przede wszystkim do dokumentu Ministerstwa Zdrowia pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”, a także innych dokumentów o charakterze strategicznym: „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, „Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030” czy „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

Dokument wpisuje się w zadania określone w dokumentach wdrożeniowych, tj. planach transformacji na poziomie krajowym i regionalnym. Koresponduje również z planami na zdrowie przedstawionymi w „Polskim Ładzie”. Można go pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia.