24 lutego 2024

Cofta: Będą regulacje dla szpitali klinicznych?

Od kilku tygodni szefem resortu zdrowia jest Konstanty Radziwiłł. Jak na tę nominację zareagował dr hab. med. Szczepan Cofta, naczelny lekarz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, internista – pulmonolog?

Foto: Marta Jakubiak

– Trzeba zasadniczo współczuć każdemu nowemu ministrowi zdrowia. Obejmuje resort, który jest niezwykle uzależniony od możliwości dopływu ewentualnych dodatkowych środków od ministrów resortów finansowych. Stąd niezwykle ważne, by miał w gronie ministrów silną pozycję i autorytet.

Sądzę, że nowy minister, dr Konstanty Radziwiłł, wyrobił sobie dość silną pozycję w środowisku medycznym, choć okaże się, czy będzie miał wystarczającą „siłę przebicia” wśród innych ministrów. Ważna jest osobista charyzma „uwiedzenia” decydentów politycznych i finansowych, by dobrze finansować opiekę zdrowotną.

Drugim aspektem niezbędnym dla nowego ministra jest rzeczywista wola porządkowania systemu. Nowy minister będzie musiał zmierzyć się też – oprócz bieżących problemów – z nadmiernie rozbudzonymi oczekiwaniami społecznymi. Takich oczekiwań nie jest w stanie nikt spełnić.

Pozostaje kilka dramatycznych, nierozwiązanych problemów: rozsypująca się struktura pielęgniarska, chęć wydarcia bonusów finansowych przez nowe podmioty medyczne i środowiska medyczne demonstrujące partykularne interesy, czekające konkursy na świadczenia w wielu regionach.

Nie wiem, czy doczekamy się wreszcie szczególnych regulacji dla szpitali klinicznych, co jest zapowiadane od co najmniej piętnastu lat. I najważniejsze: życzyć należałoby nadania dobrego tonu w polskiej medycynie. Tonu posługi pacjentowi mimo opresji prawnej i administracyjnej.

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 12/2015-1/2016