19 maja 2024

COVID-19 a nowotwory w stadium remisji

COVID-19 jest niebezpieczny także dla chorych z nowotworami w stadium remisji – wskazują wyniki badania opublikowanego w „JNCI Cancer Spectrum”.

Foto: pixabay.com

Amerykańscy badacze przeanalizowali dane 323 chorych na SARS-CoV-2. 67 z nich chorowało na nowotwór, w tym u 18 była to choroba aktywna, a 49 znajdowało się w remisji.

Analiza wykazała, że u chorych na nowotwory ryzyko hospitalizacji z powodu infekcji było ponad dwukrotnie większe, a ryzyko 30-dniowego zgonu blisko sześciokrotne większe niż w normalnej populacji. Ryzyko to było największe u chorych z aktywnym nowotworem, jednak u chorych w stanie remisji było ono również istotnie podwyższone.

Źródło: academic.oup.com/jncics/article