12 kwietnia 2024

COVID-19 a stany lękowe i depresja

Pierwsze amerykańskie badanie mające na celu zbadanie zdrowia psychicznego lekarzy dentystów podczas pandemii, a także związek między szczepionką COVID-19 a zdrowiem psychicznym pracowników placówek stomatologicznych, zostało opublikowane w sierpniowych numerach „The Journal of the American Dental Association” i „Journal of Dental Hygiene”.

Foto: pixabay.com

Jak pokazują wyniki badania prowadzonego od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r., 17,7 proc. pracowników placówek stomatologicznych miało objawy lękowe, 10,7 proc. zgłosiło objawy depresji, a 8,3 proc. objawy obu. Wzięło w nim udział 8902 respondentów, którzy co miesiąc uczestniczyli w anonimowej ankiecie internetowej.

Higienistki stomatologiczne zgłaszały wyższe wskaźniki objawów depresji niż stomatolodzy (i w każdym badanym punkcie czasowym), przy czym wskaźniki objawów depresji osiągnęły szczyt w grudniu 2020 r., a spadły w 2021 r. i od tego momentu utrzymywały się na stałym poziomie.

Pod koniec okresu badania obie grupy miały stosunkowo podobne wskaźniki – 11,8 proc. dla stomatologów i 12,4 proc. dla higienistek. – Co ciekawe, pracownicy dentystycznej opieki zdrowotnej zgłaszali niższe wskaźniki lęku i objawów depresji niż ogół społeczeństwa, mimo że byli na pierwszej linii frontu i zapewniali opiekę zdrowotną podczas pandemii – mówi Stacey Dershewitz, główna autor badania z George Washington University (USA).

– W miarę trwania pandemii niezwykle ważne jest, aby pracownicy placówek stomatologicznych rozwijali zdolność rozpoznawania i radzenia sobie z oznakami i objawami zaburzeń psychicznych u siebie i swoich współpracowników, promowali zdrowe środowisko pracy, zmniejszali wpływ stresu na pracę i dawali wsparcie tym, którzy zmagają się z emocjami – podkreśla badaczka.

Objawy lękowe niektórych uczestników badania zmniejszyły się po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19. Osoby niezaszczepione, które zamierzały się zaszczepić, odczuwały znacznie więcej objawów lękowych (20,6 proc.) w porównaniu do tych w pełni zaszczepionych (14,1 proc.). Badanie to jest częścią trwających wspólnych wysiłków badawczych między American Dental Association (ADA) i American Dental Hygienists Association (ADHA).

Źródło: ada.org