27 maja 2024

COVID-19 w Europie. Potrzeba ujednolicenia danych

17 września Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą m.in. potrzeby koordynacji oceny sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka w związku z pandemią COVID-19 w Unii Europejskiej.

Foto: pixabay.com

W rezolucji podkreślono, że nadal brakuje zharmonizowanej metodyki dotyczącej gromadzenia i oceny liczby zakażonych osób oraz semaforowego systemu ostrzegania o COVID-19, a Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w dalszym ciągu sygnalizuje rozbieżności w gromadzeniu i przekazywaniu danych przez państwa członkowskie, co uniemożliwia uzyskanie pełnego obrazu rozprzestrzeniania się wirusa w Europie.

Parlament Europejski zwraca także m.in uwagę, że wydaje się, iż państwa członkowskie nie wyciągnęły wniosków z pierwszej fazy kryzysu i brakuje wspólnej europejskiej polityki zdrowotnej. Wzywa też Komisję Europejską do promowania wspólnej metody zbierania danych dotyczących zdrowia oraz liczenia i zgłaszania liczby zgonów, a państwa członkowskie do przyjęcia tej samej definicji zakażenia COVID-19, zgonu spowodowanego COVID-19 i wyzdrowienia po zakażeniu. Wzywa także do przyjęcia i stosowania wspólnej strategii przeprowadzania testów.