14 lipca 2024

Cyfryzacja: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Od grudnia 2018 r. obowiązuje e-zwolnienie, od stycznia tego roku placówki medyczne muszą tworzyć wybrane rodzaje dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, z początkiem przyszłego roku wchodzi obowiązkowo e-recepta, a od 2021 r. – e-skierowanie.

Foto: DGP

Jak lekarze i lekarze dentyści radzą sobie z postępującą informatyzacją ochrony zdrowia?

O problemach, wyzwaniach, ale też szansach związanych z transformacją cyfrową systemu rozmawiano 1 października w Warszawie podczas konferencji „E-zdrowie w Polsce – czas liderów, wyzwań i szans” zorganizowanej przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

W dyskusji udział wzięli podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński, wiceprezes NRL Andrzej Cisło, ekspert ds. służby zdrowia z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Maria Libura, prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz, Marcin Grabowski z NFZ, prezes Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego Henryka Koperniak, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania w zakresie cyfryzacji polskiego systemu opieki zdrowotnej. Debatowano o korzyściach systemowych płynących z wprowadzania e-usług w ochronie zdrowia, ale też aktualnych problemach i potencjalnych zagrożeniach związanych z tym procesem. Podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierzamy i jaki długofalowy cel chcemy osiągnąć dzięki informatyzacji ochrony zdrowia. Rozmawiano także o roli samorządów terytorialnych we wdrażaniu e-zdrowia. Podczas spotkania wręczono statuetki i wyróżnienia dla „Liderów e-zdrowia 2019”. To konkurs zorganizowany przez „Dziennik Gazetę Prawną”, Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, którego celem jest promowanie dobrych praktyk w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia oraz upowszechnienie rozwiązania, jakim jest e-recepta.