2 marca 2024

Cyfryzacja wpływa na każdy wymiar systemu ochrony zdrowia

Zaufanie obywateli do systemu publicznego to kluczowy aspekt rozwoju społeczeństwa cyfrowego, a cyfryzacja wpływa na każdy wymiar działania systemu ochrony zdrowia – czytamy w raporcie przygotowanym przez Zespół ds. Studiów Strategicznych Okręgowej Izby Lekarskiej (OIL) w Warszawie.

Okładka raportu

Raport pt. „Cyfryzacja zdrowia w interesie społecznym” ma prawie 170 stron i jest zwieńczeniem prawie dwuletniej pracy ekspertów. Stanowi kompendium wiedzy o wyzwaniach związanych z cyfrowymi zmianami w ochronie zdrowia, a także zawiera rekomendacje, jak im sprostać.

Zdaniem autorów raportu cyfryzacja powinna służyć interesowi społecznemu, tzn. poprawie jakości opieki zdrowotnej – rozumianej jako uzyskiwanie lepszych wyników opieki i poprawy bezpieczeństwa pacjentów – oraz sprawniejszej organizacji pracy personelu medycznego.

Dodają, że cyfryzacja ochrony zdrowia musi być zorientowana na użytkownika. Gromadzenie danych – to w oparciu o nie politycy, organizatorzy ochrony zdrowia i medycy powinni podejmować decyzje, zmieniając na lepsze praktykę funkcjonowania opieki medycznej – nie może być jednak celem samym w sobie.

„Cyfryzacja wpływa na każdy wymiar działania systemu ochrony zdrowia: zmienia sytuację pacjentów, pracę lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych, sposób realizacji świadczeń zdrowotnych, organizację pracy w szpitalach i poradniach, a także sposób kształtowania polityki zdrowotnej. (…) Coraz więcej danych o zdrowiu jest wytwarzanych i gromadzonych poza systemem ochrony zdrowia. (…) Technologie nas nie zbawią – one są narzędziem, które będzie na tyle użyteczne, na ile potrafimy się nim rozważnie posłużyć”

– napisali we wstępie Tomasz Imiela, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i Maria Libura, przewodnicząca Zespołu ds. Studiów Strategicznych OIL w Warszawie.

Redaktorami raportu są: Maria Libura, Tomasz Imiela i Dagmara Głód-Śliwińska. Wśród autorów znajdziemy: Michała Bedlickiego, Michała Florczaka, Marię Liburę, Macieja Malendę, Martę Musidłowską, Artura Olescha, Annę Padiasek, Sebastiana Sikorskiego, Jacka Sztajnke, Magdalenę Władysiuk i Jana Zygmuntowskiego.

Dokument jest do pobrania na stronie: https://izba-lekarska.pl/wp-content/uploads/2023/05/OIL_Cyfryzacja_raport_ISBN.pdf.