17 czerwca 2024

Czerniak – zachorowalność vs umieralność

Pomimo wzrostu zachorowalności na czerniaki skóry umieralność z powodu tego nowotworu gwałtownie spada – wynika z danych zaprezentowanych przez amerykańskich badaczy.

Foto: pixabay.com

Według tegorocznego raportu American Cancer Society pomimo obserwowanego w Stanach Zjednoczonych wzrostu zachorowalności na czerniaki skóry, od 2001 roku obserwuje się spadek wskaźników umieralności z powodu tego nowotworu.

Efekt ten związany jest z wprowadzeniem nowych leków – głównie immunoterapii. Spadek umieralności nie był równy w czasie – w pierwszej dekadzie XXI. wieku był on powolny, a w drugiej – gwałtowny. Zaobserwowano również różnice pomiędzy płciami.

Umieralność wśród mężczyzn spadała o średnio 0,9% rocznie w latach 2001-2009 oraz o średnio 5,7% w latach 2013-2018. Dla porównania wśród kobiet średni roczny spadek umieralności wyniósł 0,3% w latach 2001-2012 i 4,4% w okresie 2012-2018. Średni roczny wzrost zachorowalności na czerniaka w latach 2001-2017 wyniósł 1,9% dla mężczyzn i 2,2% dla kobiet. Obserwowana zmiana wskaźników umieralności wynika głównie z poprawy przeżyć chorych na czerniaka w stadium rozsiewu.

Wskaźnik 2-letnich przeżyć całkowitych chorych z przerzutami odległymi wzrastał o średnio 3,1% rocznie w latach 2009-2014. Wśród chorych z mniej zaawansowanymi nowotworami postęp ten był znacznie mniejszy. Poprawa 2-letnich przeżyć całkowitych u osób z rozpoznanym w latach 2001-2014 miejscowo-regionalnym nowotworem wyniosła 0,4% oraz zaledwie 0,03% wśród chorych z chorobą miejscową.