13 czerwca 2024

Czy domowe testy w kierunku wirusa HPV są skuteczne?

Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy skutecznie obniżają zachorowalność i umieralność z powodu tego nowotworu. Jednym z największych problemów skriningu jest niska zgłaszalność chorych.

Foto : pixabay.com

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie populacyjne z randomizacją obejmujące 20 tys. kobiet w wieku 30-64 lat, które nie wykonały w zaleconym terminie cytologii. Badanie przeprowadzono w latach 2014-2016, przed wybuchem pandemii COVID-19.

Chore randomizowano do ramienia otrzymującego standardową opiekę medyczną oraz grupy, której wysyłano domowy test w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego (Human Papillomavirus, HPV). 1206 chorych z grupy eksperymentalnej wykonało i odesłało domowy test.

Odsetek kobiet spełniających kryteria terminowego (tzn. przeprowadzonego w przeciągu sześciu miesięcy od wyznaczonej daty skriningu) badania przesiewowego wyniósł w grupie badanej i kontrolnej odpowiednio 26,3 proc. i 17,4 proc. U kobiet wykonujących domowy test częściej niż w grupie kontrolnej rozpoznawano infekcję wirusem HPV (ryzyko względne 1.49) oraz wdrożono leczenie (ryzyko względne 1.70).

Największą skuteczność domowych badań przesiewowych wykazano w grupie kobiet w wieku 50-64 lat oraz wśród tych, u których odstęp pomiędzy otrzymaniem domowego testu a terminem niewykonanego badania przesiewowego był najkrótszy.

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2802740