21 maja 2024

Czy powstanie rządowy program prenatalnej opieki kardiologicznej?

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, w czasie dyskusji na temat kardiologii prenatalnej w Polsce, opowiedział się za wystosowaniem apelu o powstanie finansowanego przez państwo rządowego programu prenatalnej opieki kardiologicznej.

Foto: Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Im szybsze leczenie i im lepiej zorganizowany system opieki, tym większa szansa dla dziecka – podkreśliła przewodnicząca zespołu, senator Alicja Chybicka, w czasie wtorkowej dyskusji w Senacie. W posiedzeniu uczestniczył marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.

Prof. Maria Respondek-Liberska, kierownik Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przypomniała, że kilkanaście lat temu powstał ogólnopolski rejestr wad serca u płodów, który w dalszym ciągu działa bez wsparcia Ministerstwa Zdrowia.

Zwróciła również uwagę, że istnieje sieć ośrodków kardiologii prenatalnej, których zadaniem jest m.in. monitorowanie stanu płodu, przygotowanie kobiety ciężarnej do porodu oraz wybór jego metody – siłami natury czy przez cięcie cesarskie. – Chcemy, żeby nasz pacjent w sposób optymalny przyszedł na świat. Dzięki takiej opiece unikamy wcześniactwa i konieczności podawania sterydów, zapobiegamy zgonowi przedoperacyjnemu. Powstają oszczędności w systemie zdrowia – wyliczała prof. Maria Respondek-Liberska.

O potrzebie szerzenia wiedzy na temat kardiologii prenatalnej wśród pacjentów, ale również lekarzy i studentów, mówiła dr Iwona Strzelecka z Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poinformowała, że ogólnopolski rejestr problemów kardiologicznych u płodów zbiera informacje z ośrodków kardiologicznych wskazujące na to, że dzięki wczesnemu badaniu wykrywane są m.in. krytyczne wady serca wymagające interwencji kardiologicznej już w pierwszej dobie życia, ciężkie wady wymagające interwencji w pierwszym miesiącu życia oraz ciężkie wady wymagające leczenia w pierwszym roku życia.

Źródło: Senat RP