23 czerwca 2024

Czy ustawa o PRM traci przejrzystość?

Stanowisko nr 61/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 października 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po rozpatrzeniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, przekazanego przy piśmie pana Piotra Warczyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 11 września 2015 r. zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu ustawy:

1) należałoby rozważyć możliwość przeniesienia regulacji dotyczących kształcenia przed i podyplomowego ratowników medycznych do innego aktu prawnego, ponieważ dodanie tak dużej liczby przepisów dotyczących tej materii negatywnie wpływa na przejrzystość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

2) w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym należy uchylić ust. 2 i 3, a tym samym zwolnić lekarzy z odpowiednim doświadczeniem pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala z obowiązku rozpoczęcia do 1 stycznia 2018 r. specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej.


Więcej o medycynie ratunkowej i ratownictwie medycznym piszemy tutaj.