20 maja 2024

Czym zajmie się nowo powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii?

10 maja została powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii. Odbyło się także pierwsze posiedzenie Rady w formie zdalnej. Jej przewodniczącym jest prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, a zastępcą przewodniczącego – Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Foto: pixabay.com

Do zadań Krajowej Rady do spraw Kardiologii należy:

 • monitorowanie realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia;
 • przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
 • występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełniania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia;
 • opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji działań w zakresie: podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze zwalczania chorób układu krążenia, poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej, monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności;
 • opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i ich upowszechnianie.

W składzie rady – poza prof. prof. Tomaszem Hryniewieckim i ministrem Waldemarem Kraską – znaleźli się:

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, pracownik naukowy, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
 • prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Jarosław Cyrynger, prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi,
 • Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, konsultant krajowy do spraw hipertensjologii, Narodowy Instytut Kardiologii,
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Centrum Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii,
 • prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, konsultant wojewódzki ds. kardiologii, Narodowy Instytut Kardiologii,
 • Agata Śmiglewska, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
 • prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, konsultant wojewódzki ds. kardiologii, z-ca dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Narodowy Instytut Kardiologii,
 • prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca,
 • sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.