14 kwietnia 2024

Diabetycy zadowoleni ze zmian na liście refundacyjnej

Na nowej liście leków refundowanych znalazły się preparaty, o których refundacje starali się diabetycy od lat. Na listę została wpisana m.in. biopodobna insulina szybkodziałająca. Kolejna zmiana to nieznaczna obniżka ceny jednego z analogów długodziałających insulin.

Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

– Najważniejszą zmianą w nowej liście leków jest wprowadzenie do refundacji biopodobnej insuliny szybkodziałającej. Ten produkt biopodobny jest dużo tańszy od leku referencyjnego, co ma znaczenie dla wielu chorych na cukrzycę – mówi Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

– To są takie leki, na których refundację środowisko diabetyków czekało ponad 10 lat – dodaje. Podkreśla, że diabetycy to najczęściej osoby starsze, emeryci i renciści, obciążone różnymi chorobami, przez co ceny leków mają dla nich dużo znaczenie.

Powodzenie terapii cukrzycy to w dużej mierze wyrównanie poziomu cukru we krwi, ale przy niewielkim ryzyku niedocukrzeń i braku nadmiernego przyrostu masy ciała. Do optymalnego poziomu cukru dochodzi się stopniowo, gdyż nagłe obniżanie glikemii może doprowadzić do wystąpienia epizodów niedocukrzenia.

Mimo że liczba osób z cukrzycą stale rośnie, a kontrola cukru we krwi, jak i sama terapia, zdają się poważnym wyzwaniem dla chorych, medycyna proponuje, coraz lepsze rozwiązania terapeutyczne. Nowoczesne formy insulinoterapii obejmujące krótko- i długodziałające analogi insuliny gwarantują efektywne leczenie cukrzycy, przy minimalnym ryzyku hipoglikemii.

Cukrzyca wymaga od pacjentów dużej samokontroli i samoobserwacji, ponieważ jest to choroba postępująca, wymagająca stosowania coraz większej liczby leków. Dzięki nowoczesnym modelom insulinoterapii pacjent nie musi podporządkowywać rytmu swojego dnia do terapii, a optymalizacja wyrównania metabolicznego przestaje być uciążliwym procesem. W Polsce na cukrzycę choruje 2,73 mln osób.