13 czerwca 2024

Dializoterapia zakażonych SARS-CoV-2. Zmiany w zarządzeniu prezesa NFZ

12 stycznia opublikowano zarządzenie Prezesa NFZ Nr 10/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Foto: pixabay.com

W zarządzeniu wprowadzono modyfikacje polegające między innymi na  dodaniu w załączniku nr 1 do zarządzenia produktów rozliczeniowych, umożliwiających rozliczanie świadczeń hemodializoterapii pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Są to produkty:

  • 99.02.0101 Świadczenia dializoterapii – wykonywane w trybie ambulatoryjnym (o  wartości 606,23 zł),
  • 99.02.0102 Świadczenia dializoterapii – wykonywane w  trybie ambulatoryjnym z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru (o wartości 650,50 zł),
  • 99.03.0014 Świadczenia dializoterapii w trakcie hospitalizacji związanej z leczeniem COVID-19 (o wartości 359,64).

Jednocześnie z załącznika nr 1 do zarządzenia wykreślono produkt 99.01.0007 Opłata ryczałtowa za  udzielanie świadczeń dializoterapii.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.