13 czerwca 2024

Dla kogo medal Lubelskiej Izby Lekarskiej?

Do 15 października można zgłaszać propozycje kandydatur osób do odznaczenia Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Stare Miasto w Lublinie. Foto: pixabay.com

Wnioski w formie listu promującego (formularz dostępny na stronie izby) należy przesłać do sekretariatu izby. Medal jest przyznawany głównie lekarzom, lecz także osobom spoza społeczności lekarskiej, działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie https://www.oil.lublin.pl/news/1140.