19 maja 2024

Dla kogo stypendia Naczelnej Rady Lekarskiej?

Celem przyznawania stypendiów NRL jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach celem dokształcenia zawodowego.

Foto: pixabay.com

Mogą się o nie ubiegać lekarze i lekarze dentyści, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia.

Stypendia przyznaje się w kwocie nie wyższej niż 10 tys. zł dla jednej osoby pokrywającej koszty: udziału we wskazanej formie doskonalenia zawodowego, w tym opłatę za udział, zakwaterowania, dojazdu, ekwiwalentu żywieniowego.

Więcej informacji, w tym regulamin programu stypendialnego, znajduje się na stronie https://stypendia.nil.org.pl.