2 marca 2024

Dlaczego NIL uważa, że minister zdrowia nie zdała egzaminu

Ponad trzy tygodnie temu odbyły się wybory parlamentarne. Dzień po nich Naczelna Izba Lekarska podsumowała stan realizacji tzw. siódemki NIL, czyli listy postulatów, które przekazano na początku urzędowania minister Katarzynie Sójce. Przez nieco ponad dwa miesiące udało się zrealizować… niewiele.

Fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0

Postulat: Zniesienie limitów na wystawianie recept nałożonych na lekarzy oraz ustalenie standardów dla teleporad, które uniemożliwią działanie tzw. receptomatom.

NIE ZREALIZOWANO

W ministerstwie powstał zespół ekspertów reprezentujących wszystkie środowiska, w tym m.in. farmaceutów oraz lekarzy, którego zadaniem jest opracowanie reguł dla wystawiania i realizacji recept, także wystawionych zdalnie. Zniesiono także limity recept dla tzw. białej listy placówek. Zniesienie limitów nie dotyczy jednak wszystkich placówek oraz medyków. Lekarze podkreślają także, że nadal brakuje standardów dla teleporad oraz wciąż funkcjonują receptomaty, z którymi walkę podjął były minister zdrowia Adam Niedzielski.

Postulat: Przeprowadzenie kontroli w Ministerstwie Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych i ujawnienie wyników zakończonej kontroli.

NIE ZREALIZOWANO

Wyniki nie zostały ujawnione, co może świadczyć o tym, że do tej pory kontrola taka nie została przeprowadzona.

Postulat: Wycofanie się z otwierania kolejnych kierunków lekarskich na uczelniach bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego, ograniczenie zwiększania naboru na nowo powstałe uczelnie medyczne.

NIE ZREALIZOWANO

Nowe kierunki wciąż są otwierane.

Postulat: Zaostrzenie zasad dotyczących praw wykonywania zawodu, czyli zaprzestanie wydawania zgód na wykonywanie zawodu w trybie warunkowym czy na określony zakres czynności w przypadku lekarza i lekarza dentysty. Zawody lekarskie powinny być wykonywane jedynie na podstawie dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu.

NIE ZREALIZOWANO

Lekarze z zagranicy mogą podejmować w Polsce pracę w zawodzie bez nostryfikacji dyplomu i weryfikacji wiedzy czy też poziomu znajomości języka polskiego.

Postulat: Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii.

ZREALIZOWANO

Przekazano minimum 140 mln zł na realizację celu.

Postulat: Wprowadzenie automatyzacji refundacji i zdjęcie z lekarzy zadania określania jej wysokości.

NIE ZREALIZOWANO

Został powołany Zespół ds. preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i recepturowe, ale zmiany w ustawie refundacyjnej nadal „budzą kontrowersje i chaos w pracy medyków”.

Postulat: Analiza przypadków ukarania lekarzy przez NFZ za nienależną refundację i odstąpienie od egzekwowania kary w przypadku, gdy istniały przesłanki do przepisania środka.

NIE ZREALIZOWANO

Mimo podjętych przez lekarzy działań, czyli przekazania materiałów, pism konsultanta krajowego popierającego lekarzy ukaranych za tzw. nienależną refundację, spotkań i debat nie podjęto kroków w tej sprawie.