13 czerwca 2024

Dlaczego powstaje Polska Sieć Badań Klinicznych?

Po rozstrzygnięciu pierwszego konkursu na dofinansowanie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, działania Agencji Badań Medycznych idą w kierunku dalszego rozwoju sieci polskich ośrodków. ABM buduje nową polską markę pod nazwą Polska Sieć Badań Klinicznych.

Jak dotąd Agencja Badań Medycznych przekazała na ten cel 150 mln zł. Celem utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych jest wdrożenie jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne w Polsce.

„Wdrożenie nowych rozwiązań bezpośrednio wpłynie na wzmocnienie pozycji Polski w zakresie prowadzenia badań klinicznych oraz przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności krajowej infrastruktury oraz jej zdolności do wspierania wysokiej jakości badań. Konsekwencją tych zmian będzie efektywniejszy rozwój współpracy na poziomie międzynarodowym” – poinformowała Agencja Badań Medycznych w komunikacie.

Do Polskiej Sieci Badań Klinicznych w pierwszej kolejności przystąpi 10 beneficjentów konkursu na utworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Wśród nich są: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wojskowy Instytut Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reichert. W drugim etapie członkami Sieci zostaną beneficjenci drugiego konkursu ABM.

Utworzenie krajowej sieci ośrodków badań klinicznych jest inicjatywą wzorowaną na modelach zachodnioeuropejskich, a sieciowanie ośrodków ma przynieść wymierne korzyści dla szpitali, badaczy i przede wszystkim pacjentów. „Głównym celem łączenia ośrodków w sieć jest wdrożenie wspólnego standardu jakości i ujednolicenie procesów operacyjnych związanych z prowadzeniem badań komercyjnych i niekomercyjnych. Wspólne procesy i wspólne modele zarządzania informacją o badaniu klinicznym mają przyciągnąć do sieci zagranicznych sponsorów i zachęcić ich do realizowania badań przede wszystkim w publicznych ośrodkach” – informuje ABM.

Agencja zwraca uwagę, że korzyści mają odnosić również ośrodki akademickie uzyskując dostęp do know how i doświadczeń innych ośrodków, wspólnego rozwiazywania problemów oraz poprawy współpracy krajowej między ośrodkami będącymi w sieci. „Sieć ma zapewnić proces skutecznej rekrutacji w skali kraju i usprawnić etap feasibility badań klinicznych. Sieć ma wspierać również kształcenie kadry dedykowanej do badań klinicznych. Ujednolicenie zasad realizacji badań, skrócenie czasu kontraktowania, ujednolicenie wyceny czy rozliczeń, w długotrwałej perspektywie przyczyni się do optymalizacji kosztów w zakresie refundacji oraz polityki lekowej w systemie ochrony zdrowia” – podkreślono w komunikacie.

Agencja Badań Medycznych będzie pełniła funkcję mentorską w tworzeniu Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Opracuje i udostępni platformę IT, która będzie głównym narzędziem komunikacyjnym i informacyjnym sieci. Ponadto będzie inicjować i prowadzić działalność edukacyjną, przygotowywać jednolite wzory dokumentów oraz wspomagać promocję ośrodków. W długotrwałej perspektywie ABM planuje utworzenie rocznego programu adaptacyjnego, który umożliwi certyfikację ośrodków.

„Inicjatywa utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce. Uruchomienie Sieci pozwoli na wzrost liczby realizowanych w ośrodkach badań, a tym samym przyczyni się do większego dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii. Polska Sieć Badań Klinicznych przyczyni się do powstania rozpoznawalnej na arenie międzynarodowej marki, stanowiącej silne centrum badań klinicznych w Polsce” – zapowiada ABM.