24 czerwca 2024

Dlaczego prof. Piotr Chłosta został liderem roku w ochronie zdrowia?

– To człowiek renesansu – tymi słowami prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja zakończył laudację dla prof. Piotra Chłosty, który został laureatem konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2019”.

Foto: Mariusz Tomczak

Prof. Piotr Chłosta otrzymał nagrodę w kategorii „Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne”.

Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii Collegium Medicum UJ w Krakowie, kierownikiem Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, konsultantem naukowym Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

– Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac naukowych. Wprowadził do polskiej urologii szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych metod modyfikacji leczenia przede wszystkim laparoskopowego. Rozwinął minimalnie inwazyjną urologię. Wykonał pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych w świecie laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra – wyliczał prof. Andrzej Matyja w czasie laudacji.

– Odbieram tę laudację jako wyróżnienie pod adresem całego środowiska urologicznego zrzeszonego pod sztandarem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, pracującego na rzecz promocji i ochrony zdrowia w naszym kraju – powiedział uhonorowany. Niedawno dzięki zaangażowaniu prof. Piotra Chłosty środowisko urologów opracowało trzy projekty opieki koordynowanej w nowotworach urologicznych. Profesor nie tylko robi dużo dla rozwoju urologii, ale także w nietypowy sposób propaguje zachowania profilaktyczne. Od kilku lat, podczas Międzynarodowego Tygodnia Urologii, w Krakowie organizuje festiwal KultURO, którego celem jest profilaktyka urologiczna i mówienie o zaburzeniach układu moczowego. Do przełamywania tabu udało mu się zaangażować znanych muzyków. Profesor, poza wykształceniem medycznym, ukończył Szkołę Muzyczną we Wrocławiu w klasie skrzypiec.

Wręczenie nagród w konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2019” odbyło się 16 stycznia podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, po konferencji „Priorytety Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020”, podczas której w jednej z debat uczestniczył wiceprezes NRL Krzysztof Madej (relacja TUTAJ). Jednym z laureatów konkursu został dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Jakub Kraszewski (kategoria „Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne”), który przeprowadził udaną restrukturyzację UCK, wyprowadzając placówkę z zadłużenia. Obecnie jest jednym z nielicznych szpitali klinicznych o tak dużym rozmiarze działalności (przychody przekraczają 600 mln zł), utrzymujących dodatni wynik finansowy (wywiad z dyrektorem TUTAJ).

Konkurs „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia” organizuje wydawnictwo Termedia, a patronem honorowym tegorocznej edycji była Naczelna Izba Lekarska. W uroczystej gali wręczenia nagród uczestniczył m.in. marszałek senatu Tomasz Grodzki.

Mariusz Tomczak, dziennikarz „Gazety Lekarskiej”