19 maja 2024

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia o Krajowej Sieci Kardiologicznej

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Foto: Adam Guz/KPRM

Krajowa Sieć Kardiologiczna ma przyspieszyć diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia. Zajmie się przede wszystkim czterema grupami schorzeń:

  • nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym,
  • niewydolnością serca,
  • zaburzeniami rytmu i przewodzenia
  • wadami serca zastawkowymi.

– Krajowa Sieć Kardiologiczna będzie funkcjonować najpierw jako pilotaż w województwie mazowieckim – powiedział kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki w czasie konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, prof. Tomaszem Hryniewieckim i prof. Łukaszem Szumowskim w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie.

Po powstaniu Krajowej Sieci Kardiologicznej pacjenci mają mieć lepszy dostęp do szybkiej ścieżki diagnostycznej, w której zostanie skrócony czas oczekiwania na poradę. – Z perspektywy pacjenta będziemy się starali dostarczyć możliwie najlepszą, na europejskim poziomie, usługę zdrowotną. Tak, żeby obywatele mogli się cieszyć jak najdłuższym życiem w dobrym zdrowiu – podkreślił szef rządu.

W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w tym podział kompetencji pomiędzy ustalone poziomy referencyjne działających w ramach umów z NFZ podmiotów, prowadzących diagnostykę i leczenie kardiologiczne. Dodatkowo efektem pilotażu ma być lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych, które obecnie nie udzielają świadczeń w pełnym zakresie możliwości

W skład sieci kardiologicznej wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II, których zadaniem będzie zapewnienie świadczeniobiorcy kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej pacjentom, u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.

Pilotaż będzie realizowany na terenie woj. mazowieckiego przez 18 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania przez podmioty lecznicze uczestniczące w pilotażu aneksu do umowy z NFZ w zakresie jego realizacji. Za wyborem Mazowsza przemawiała obecność Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, którego zadaniem na wstępnym etapie pilotażu będzie zaproponowanie i przetestowanie rozwiązań, co ma stanowić podstawę do wprowadzenia zasad współpracy pomiędzy ośrodkami na różnych poziomach referencyjnych.

Projekt jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.