20 maja 2024

Dodatek covidowy. MZ odsyła do komunikatu Centrali NFZ

W jaki sposób realizowane jest polecenie ministra zdrowia z 1 listopada 2020 r. wydane prezesowi NFZ dotyczące wypłaty tzw. dodatku covidowego?

Foto: pixabay.com

Niedawno z takim pytaniem prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Chodzi o świadczenie dodatkowe dla osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach leczniczych, które uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub udzielają świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć.

„Prośba jest wynikiem sygnałów docierających do samorządu lekarskiego, że ww. polecenie jest przedmiotem różniących się wzajemnie interpretacji, a jego stosowanie przez poszczególne placówki ochrony zdrowia jest niejednolite. Doprowadziło to niestety do sytuacji, w której bez żadnego uzasadnienia różnicuje się sytuację prawną lekarzy wykonujących podobną pracę – jedni dostają dodatek 100 proc., tymczasem niektórzy lekarze znajdujący się w takiej samej sytuacji dodatku nie otrzymują. Dotyczy to zwłaszcza grupy lekarzy, którzy wykonują obowiązki w ramach izby przyjęć” – poinformowano na stronie internetowej NIL. Dodano, że do sądu trafiły już pierwsze pozwy w tej sprawie.

W odpowiedzi na pismo prezesa NRL sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odniósł się do komunikatu ze strony internetowej Centrali NFZ opublikowanego 2 grudnia 2020 r., wyjaśniającego wątpliwości w zakresie realizacji zapisów polecenia.

„Dodatkowo, szeroko ujęte wyjaśnienia w zakresie materii regulowanej poleceniem zostały – w ramach instytucjonalnego dialogu trójstronnego – przekazane do reprezentatywnych central związkowych oraz organizacji pracodawców, zrzeszających m. in. pracodawców sektora ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia zapewnia również, że na bieżąco udziela wyjaśnień w przedmiocie postanowień polecenia zarówno zwracającym się do resortu osobom wykonującym zawody medyczne, zakładowym organizacjom związkowym, organom samorządów zawodowych, jak i kierownikom podmiotów leczniczych” – czytamy na stronie NIL.

W piśmie, jakie wpłynęło do NIL, podkreślono także, że resort zdrowia pozostaje w ścisłym kontakcie z Centralą NFZ oraz oddziałami wojewódzkimi NFZ jako realizatorami polecenia, a w toku tej współpracy uzgadniane są zasady interpretacji regulacji.