12 czerwca 2024

Doktorant WUM w Zarządzie ENYGO

W dniach 24-27 października w Nicei odbył się XIX Kongres Europejskiego Towarzystwa Ginekologicznego (ESGO). Podczas zjazdu odbyły się wybory do zarządu European Network of Young Gynae Oncologists (ENYGO), w których z sześciu kandydatów największą liczbę głosów zdobył Kamil Zalewski, doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (na zdjęciu). W chwili obecnej w strukturach ESGO jest on jedynym reprezentantem Polski.

Kamil Zalewski

Wśród uczestników zjazdu uznanie zdobyły m.in. zorganizowane na terenie WUM we współpracy z ENYGO międzynarodowe warsztaty „Medical Writing Workshop”. Ich celem było praktyczne udoskonalenie warsztatu pisarskiego uczestników, wypracowanie metod efektywnej prezentacji wyników pracy naukowej, a także zrozumienie procesu redakcyjnego.

W warsztatach wzięło udział 25 młodych ginekologów onkologów z czołowych europejskich ośrodków ginekologii onkologicznej. Wśród wykładowców znaleźli się prof. Sean Kehoe z University of Birmingham, prof. Christina Fotopolou z Imperial College of London oraz prof. Uziel Beller – redaktor naczelny International Journal of Gynecological Cancer (IJGC). Organizatorem wydarzenia z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego był Kamil Zalewski.

Kamil Zalewski realizuje studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM (kierownik: prof. W. Sawicki) oraz pracuje w Klinice Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (kierownik: dr M. Misiek).

Koordynuje on również prace czterdziestoosobowego międzynarodowego zespołu realizującego projekt LiFE (Literature for ENYGO). Celem projektu jest przygotowywanie regularnego, ukazującego się co trzy miesiące, przeglądu publikacji medycznych obejmujących różne aspekty ginekologii onkologicznej. Pozwala to w łatwy sposób osobom zainteresowanym tematyką nowotworów kobiecych być na bieżąco z aktualną wiedzą.

ENYGO jest organizacją funkcjonującą w ramach ESGO, której celem jest wspieranie młodych lekarzy zainteresowanych ginekologią onkologiczną w ich karierach zawodowych poprzez promowanie aktywności edukacyjnej – organizację licznych kursów, warsztatów i konferencji dających możliwość nawiązywania międzynarodowej współpracy, przygotowywanie ujednoliconej ,,książki specjalizacyjnej” z ginekologii onkologicznej oraz praca nad opracowaniem europejskiego egzaminu z specjalizacyjnego.