18 maja 2024

Doktorzy, redaktorzy medyczni i… zołza!

W sobotę w Bydgoszczy odbyło się doroczne spotkanie redaktorów i rzeczników okręgowych izb lekarskich. Poprowadził je dr Ryszard Golański, redaktor naczelny „Gazety Lekarskiej”.

Dr Marek Jurgowiak, laureat konkursu Popularyzator Nauki, członek rady programowej „Primum Dr Ryszard Golański, redaktor naczelny „Gazety Lekarskiej” W Bydgoszczy odbyło się doroczne spotkanie redaktorów i rzeczników okręgowych izb lekarskich Spotkanie redaktorów i rzeczników okręgowych izb lekarskich w Bydgoszczy

Foto: Marta Jakubiak

Dr Wojciech Szczęsny, przewodniczący rady programowej „Primum”, przybliżył swoją wieloletnią przygodę z pismem wydawanym dla lekarzy i lekarzy dentystów skupionych w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej.

Dr hab. Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego mówiła o językowych aspektach chorób medycznych i ich etymologii. Z jej wystąpienia można było dowiedzieć się, że macicą najpierw nazywano matkę.

– W ginekologii i położnictwie wiele terminów jest pochodzenia rodzimego, nie łacińskiego – powiedziała, wymieniając przykłady słów: pochwa, szyjka, jajnik, łożysko. – Sam termin „położnictwo” również jest rodzimy – podkreśliła.

A którą chorobę nazywano zołzą (zołzami)? Jak przypomniała Katarzyna Kłosińska, była to skrofuloza, czyli gruźlica węzłów chłonnych – niezwykle dokuczliwa choroba. To tylko jeden z licznych przykładów w naszym języku, gdy z upływem czasu słowo kompletnie zmienia swoje pierwotne znaczenie.

– Nie wszyscy są twórcami wiedzy medycznej, ale wszyscy jesteśmy jej odbiorcami – powiedział dr Marek Jurgowiak, laureat konkursu Popularyzator Nauki, członek rady programowej „Primum”. W jego ocenie niesłychanie ważna sprawa to edukowanie pacjentów, a z punktu widzenia lekarza jest lepiej, jeśli pacjent ma większą wiedzę.

O ochronie wizerunku i obowiązkach wynikających m.in. z prawa prasowego mówił z kolei dr Marek Stankiewicz, rzecznik prasowy Lubelskiej Izby Lekarskiej, redaktor naczelny „Medicusa”. – Zgoda na fotografowanie to nie to samo co zgoda na publikacje – przypomniał.

O tym, że z punktu widzenia czytelników fotografia ma istotne znaczenie, mówiła również Katarzyna Strzałkowska, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, w wystąpieniu poświęconym roli newslettera internetowego w polityce informacyjnej izb lekarskich.

Zmiany w „Gazecie Lekarskiej” i pismach wydawanych przez okręgowe izby lekarskie omówił dr Ryszard Golański. Jego wystąpienie uzupełniły: zastępca redaktora naczelnego Marta Jakubiak oraz dziennikarka Lidia Sulikowska, która zapewniła, że staramy się promować polskich naukowców.

W dniu dzisiejszym, również na posiedzeniu w Bydgoszczy, Prezydium NRL i Prezydium ORL w Bydgoszczy podjęły apel do posłów i senatorów dotyczący zwiększenia poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych w Polsce. apel ma związek z decyzją rumuńskiego parlamentu sprzed kilku dni.

„Podtrzymujemy wezwanie o poparcie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, określającej sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz kwalifikacje wymagane przy jej wykonywaniu oraz tryb przyznania wynagrodzenia” – napisano w apelu (w całości do przeczytania jest tutaj).