18 kwietnia 2024

Dolnośląskie: innowacje, e-zdrowie, jakość

Kontynuujemy nasz cykl na temat planów wykorzystania funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programach Operacyjnych w latach 2014-2020. Dziś piszemy o tym, jak z tych pieniędzy może skorzystać sektor ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku.

Wrocław. Foto: freeimages.com

Planowane są dotacje na inwestycje realizowane przez publiczne placówki ochrony zdrowia, które przyczynią się do zwiększenia jakości specjalistycznych usług medycznych. Władzom województwa szczególnie zależy na wzmocnieniu takich dziedzin, jak: onkologia, ortopedia, rehabilitacja, psychiatria, perinatologia, neurologia oraz geriatria.

Wsparcie będą mogły uzyskać podmioty lecznicze działające wspólnie z prywatnymi przedsiębiorstwami na realizację celów innowacyjnych. Pierwsze konkursy ruszą najwcześniej za kilka miesięcy, po ostatecznym zatwierdzeniu programów oraz ustaleniu niezbędnych procedur.

Dla firm

Finansowane będą też inwestycje poprawiające potencjał konkurencyjny firm, w tym na przykład prywatnych przychodni i gabinetów lekarskich. Lekarze przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie m.in. wizyt studyjnych i misji zagranicznych, a także udziału w międzynarodowych targach branżowych, targach i wystawach za granicą. Będzie też możliwe wsparcie dla lekarzy, którzy chcieliby rozpocząć własną działalność gospodarczą (np. w formie dotacji na otworzenie prywatnej praktyki lekarskiej).

E-usługi

Dzięki środkom z nowej pespektywy finansowej UE realizowane będą projekty z zakresu e-usług w ochronie zdrowia (zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych). Przewidziane są także dotacje na tworzenie, rozwijanie i integrację baz danych i zasobów cyfrowych.

ls

Źródło: UMWD