19 czerwca 2024

Dopalacze bez tajemnic

Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku organizuje dla swoich członków szkolenie z wiedzy na temat dopalaczy.

Foto: pixabay.com

W programie m.in. o rodzajach i formach tych produktów psychoaktywnych, nowych trendach w zakresie ich zażywania, skali tego zjawiska i sposobach pomocy osobom uzależnionym. Szkolenie zaplanowano na 27 listopada w trybie zdalnym. Jest bezpłatne, a za udział przysługują trzy punkty edukacyjne. Zapisy przez stronę internetową gdańskiej izby www.oilgdansk.pl.