18 lipca 2024

Dr hab. Jan Józefczuk (1955-2019)

Listopad i grudzień to w polskiej tradycji miesiące wspomnień o Tych , którzy odeszli na wieczny spoczynek.

Foto: pixabay.com

25 czerwca 2019 roku zmarł dr hab. n. med. Jan Józefczuk – Ordynator Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu – pediatra, gastroenterolog dziecięcy, profesor Uniwersytetu Medycznego w Rzeszowie.

Urodził się 3 stycznia 1955 roku w Kodniu nad Bugiem. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 1980 roku i w tym roku został zatrudniony w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie jako stażysta, a następnie asystent Oddziału Dziecięcego. Specjalizację I stopnia z pediatrii uzyskał w 1984 roku, a II stopnia w 1989 roku.

W styczniu 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1 sierpnia 1997 do 1 maja 2008 roku Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, a następnie od 24 czerwca 2008 roku Ordynator Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Od 1990 roku organizator corocznych obozów naukowo-szkoleniowych dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Warszawie początkowo w Nowej Dębie a potem w Sandomierzu.

W trakcie obozu organizował konferencje naukowe w Baranowie Sandomierskim i Sandomierzu z udziałem znanych i cenionych profesorów z Warszawy, Lublina, Rzeszowa, którzy dzielili się swoją wiedzą z przyszłymi pediatrami i lekarzami innych specjalności. Śp. dr hab. Jan Józefczuk zawsze stawiał na młodych lekarzy , przekazywał im swoją wiedzę, inspirował do podnoszenia kwalifikacji medycznych. Sam był autorem wielu prac naukowych i artykułów publikowanych w prasie medycznej nie tylko polskiej, ale i zagranicznej.

Był członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Żywienia Dzieci a jako członek Zarządu Głównego był organizatorem XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Towarzystwa Magnezologicznego w Sandomierzu we wrześniu 2012 roku. Wiosną 2018 roku wiadomość o ciężkiej chorobie nie przerwała Jego pracy naukowej. W październiku ubiegłego roku uzyskał specjalizację z gastroenterologii dziecięcej, a w styczniu 2019 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Medycznym w Bydgoszczy.

W 2018 roku został wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym w Rzeszowie .Oprócz pracy zawodowej i naukowej śp. dr. hab. Jana Józefczuka pasjonował sport, jeździł na nartach , grał w tenisa i uwielbiał podróże. Jednak na pierwszym miejscu w Jego życiu była Rodzina: żona, dzieci, wnuki. Za obronę życia i nienarodzonych w 2012 roku został uhonorowany przez biskupa sandomierskiego tytułem „Protector Vitae”. Zmarł w wieku 63 lat – zdecydowanie za wcześnie… Odszedł bardzo dobry lekarz oddany „małym pacjentom”, naukowiec, wspaniały Szef, a przede wszystkim Przyjaciel. Cześć Jego pamięci!

dr n. med. Rafał Czarnecki