17 lipca 2024

Dr Łukasz Jankowski: Na nowo, skutecznie, z wzajemnym szacunkiem

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, dziękuję za zaufanie i możliwość tworzenia razem z Wami samorządu przyszłości. Zaufanie środowiska lekarskiego jest dla mnie jednocześnie ogromnym zobowiązaniem – pisze prezes NRL Łukasz Jankowski w felietonie dla „Gazety Lekarskiej”.

Łukasz Jankowski. Foto: Karolina Bartyzel

W czasie, gdy niedofinansowany system ochrony zdrowia został dodatkowo wyniszczony przez pandemię, gdy nawarstwiają się problemy wynikające ze zbyt małej liczby lekarzy, gdy zrzuca się na nas odpowiedzialność za niedomogi systemowe przy jednoczesnym podkopywaniu wizerunku naszego zawodu i stwarzaniu nam coraz gorszych i coraz bardziej niebezpiecznych warunków pracy, niezbędny jest mocny samorząd zawodowy. Mocny i skuteczny. Budowanie właśnie takiego samorządu jest moim celem.

Samorząd przyszłości, co podkreślałem podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy, słucha, angażuje, skutecznie działa. Słuchanie i angażowanie dotyczy wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, niezależnie od wieku, etapu ścieżki zawodowej, specjalizacji. Podobnie musi być ze skutecznym działaniem – skutecznie działać musimy na rzecz całego naszego środowiska. Niezwykle ważna jest – dla mnie osobiście i w pracy w samorządzie – atmosfera wzajemnego szacunku. Musi to być nienaruszalny standard. Niwelowanie wewnętrznych podziałów umacnia nas i pozwala na osiągnięcie lepszych efektów na zewnątrz.

Podwyższanie standardów. Niezbędne jest zarówno w samorządzie, jak też w naszej lekarskiej codzienności. Standardem nie może być praca ponad siły czy praca, której towarzyszy groźba bezwzględnego więzienia za nieumyślny błąd. Samorząd musi działać w kwestii standardów na zewnątrz, ale również w sposób samokrytyczny spojrzeć na siebie. Na zasadzie surowej oceny, autorefleksji i wyciągnięcia wniosków. W mojej ocenie szczególnie ważne jest wzmocnienie pionu odpowiedzialności zawodowej, co z kolei będzie argumentem na rzecz wprowadzenia realnego systemu no-fault.

Otwartość. Chcę, by z tą cechą kojarzył się samorząd. Zarówno w kontekście dyskusji, pomysłów, jak również przestrzeni w sensie dosłownym. Siedziba NIL będzie miejscem, w którym lekarze będą mogli spotykać się, organizować zebrania, korzystać z budynku, który należy do nas wszystkich. Przygotujemy narzędzie pozwalające na synchronizację rezerwacji sal. Z pewnością będziemy stawiać na szkolenia organizowane przez mający ogromny potencjał, funkcjonujący coraz prężniej, unowocześniony Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.

Wielu z Państwa, nie znając mnie jeszcze, zapewne ma już jakieś zdanie na mój temat, odczucia, pierwsze wrażenie. Powstałe być może na podstawie rozmów z koleżankami i kolegami lekarzami, na podstawie doniesień medialnych czy też różnych stereotypów. Proponuję, byśmy zwyczajnie poznali się. Będę bardzo wdzięczny za ocenianie moich działań, a teraz – na początku pełnienia funkcji prezesa NRL – proszę o Państwa zaufanie. Decyzja o kandydowaniu była głęboko przemyślana, zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności i wyzwań, które przede mną stoją, z problemów, którym należy stawić czoła. Jestem prezesem w pełni gotowym na to wszystko.

Łukasz Jankowski, prezes NRL