18 lipca 2024

Druga fala pandemii mniej śmiertelna dla chorych na nowotwory

Brytyjscy badacze przeanalizowali przypadki 660 chorych na COVID-19 leczonych w przeszłości z powodu nowotworów i porównali ich wyniki z grupą chorych bez obciążenia onkologicznego.

Foto: pixabay.com

Badanie dotyczyło okresu dwóch pierwszych fal zachorowań, tj. marzec-maj 2020 r. oraz grudzień 2020-luty 2021 r. Podczas pierwszego szczytu zachorowań chorzy na nowotwory mieli o 57 proc. większe ryzyko zgonu w przebiegu infekcji wirusowej niż grupa kontrolna. Podobnej zależności nie zauważono w drugim okresie.

Umieralność chorych na nowotwory zakażonych wirusem COVID-19 spadła pomiędzy pierwszą a drugą falą pandemii o 59%. Grupą szczególnie narażoną na powikłania byli chorzy otrzymujący leczenie systemowe i/lub z przerzutami odległymi. Ich ryzyko zgonu z powodu COVID-19 było dwukrotnie wyższe niż u pozostałych chorych na nowotwory.

Według badaczy prezentujących wyniki analizy podczas kongresu European Society of Medical Oncology, spadek umieralności chorych na nowotwory podczas drugiej fali pandemii wynika ze skuteczniejszego leczenia COVID-19, efektu szczepień przeciwko wirusowi oraz wznowienia onkologicznej opieki po pierwszym lockdownie.

Źródło: ESMO Congress 2021: Abstract 1575P. Presented September 17