21 kwietnia 2024

Dwie osoby to za mało? PRRM pisze do ministra

Polska Rada Ratowników Medycznych apeluje do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza m.in. o  wprowadzenie systemowych rozwiązań organizacyjnych, które usprawnią wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i skrócą czas działania na miejscu zdarzenia.

Foto: Marta Jakubiak

Łódź, dnia 27 listopada 2014 roku

Pan Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

W związku z trwającymi pracami nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym w imieniu środowiska ratowników medycznych zwracam się do Szanownego Pana Ministra, z prośbą o ponowne przeanalizowanie problemu związanego z minimalnym składem osobowym podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Od kilku lat środowisko zgłasza permanentny problem wynikający z niedotrzymania norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. NR 26, poz. 313). Problem ten stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy systemu, wykonujących zadania w dwuosobowych Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Należy zwrócić uwagę, że zadania związane z transportem pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oznaczają każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania pacjentów, w tym przemieszczanie ich poprzez unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie lub przewożenie.

Pomimo faktu, że praca związana z transportowaniem pacjentów jest pracą dorywczą, wykonywaną nie częściej niż 4 razy na godzinę, której łączny czas wykonywania nie przekracza 4 godzin na dobę podkreślam, że normy wskazane w rzeczonym rozporządzeniu szczegółowo określają dopuszczalne obciążenie.

Mężczyzna podczas pracy dorywczej obciążony może być masą 50 kg, a kobieta 20 kg. Przestrzeganie określonych norm przy wadze pacjenta, sprzętu medycznego oraz sprzętu pomocniczego nie jest możliwe, dlatego po raz kolejny apelujemy o wprowadzenie systemowych rozwiązań organizacyjnych, które wpłyną na bezpieczeństwo ratowników medycznych oraz usprawnią wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i skrócą czas działania na miejscu zdarzenia.

Ponadto proponujemy obowiązkowy wymóg posiadania na wyposażeniu ambulansów typu B i C krzesełek kardiologicznych wyposażonych w gąsienicowy system płozowy, mający na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem pacjentów jak również usprawnienie wykonywania tych czynności.

Proponujemy również obowiązkowe posiadanie na wyposażeniu ambulansów mechanicznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej, które w ocenie środowiska, przy pozostawieniu dwuosobowych zespołów ratownictwa medycznego istotnie usprawni wykonywanie medycznych czynności ratunkowych u pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia.

Edyta Wcisło
Przewodnicząca Zarządu
Polskiej Rady Ratowników Medycznych


Jesteś lekarzem i interesujesz się medycyną ratunkową? Jesteś ratownikiem medycznym? Chcesz wiedzieć, jak działają Szpitalne Oddziały Ratunkowe? Sprawdź, co na ten temat ostatnio opublikowaliśmy na naszym portalu (zobacz więcej).