24 maja 2024

Dyrektor WSZ w Kielcach o sieci szpitali

Sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, składa się z kilku poziomów. Pierwszy to głównie szpitale powiatowe, drugi – ponadpowiatowe, a trzeci – wojewódzkie. Kolejne poziomy tworzą szpitale: onkologiczne lub pulmonologiczne, pediatryczne oraz ogólnopolskie.

Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Andrzej Domański, dyrektor WSZ w Kielcach

Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na cztery lata. Jak ustawę o sieci szpitali ocenia Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach?

– Na tym etapie trudno szczegółowo odnieść się do zapowiadanych zmian. Stoimy jednak na stanowisku, że ze względu na ogromne braki finansowe w służbie zdrowia, reformy są konieczne. Czy będą korzystne, pokaże przyszłość.

Mamy pewność, że WSZ w Kielcach, jako jeden z największych szpitali w Polsce, w strukturach którego działa ok. 40 klinik i oddziałów oraz kilkadziesiąt poradni specjalistycznych, z pewnością będzie w sieci. Szpital został poinformowany przez NFZ, że przed 1 października będzie wezwany do podpisania umów.

Jak wstępnie zapowiedziano, będą obowiązywać przez najbliższe 4 lata, ale mają być weryfikowane co 3 miesiące i w związku z tym bardzo liczymy, że dzięki temu nadwykonania będą na bieżąco korygowane i płacone, co wpłynie pozytywnie na kondycję finansową szpitala.

Jeśli chodzi o minusy, to obawiamy się m.in. tego, jak będzie funkcjonować nocna i świąteczna pomoc medyczna, ponieważ nie jest na razie doprecyzowane, czy będzie finansowana w ramach ryczałtu, czy dodatkowo. Nie wiemy do końca, jaka będzie przyszłość, ale mamy nadzieję, że na zapowiadanych zmianach skorzystają pacjenci i personel szpitala.