19 lipca 2024

Dziedziny priorytetowe a luka pokoleniowa

Na początku kwietnia do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

Foto: pixabay.com

Resort zdrowia zaproponował, aby do obowiązującego wykazu dodać choroby zakaźne, medycynę paliatywną i chirurgię dziecięcą, ale chce wykreślić z niego ortodoncję, co spotkało się z zaniepokojeniem Prezydium NRL.

Samorząd lekarski zwrócił uwagę również na to, że w dziedzinach takich jak: medycyna nuklearna, rehabilitacja medyczna i transfuzjologia kliniczna, rysuje się luka pokoleniowa, której nie zdoła się zapełnić przy dalszym spadku zainteresowania tymi specjalizacjami.

W projekcie nie zostały wzięte pod rozwagę także inne specjalizacje, w których średnia wieku lekarzy jest wysoka (m.in. położnictwo i ginekologia), a potrzeby w zakresie dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych są duże. Więcej o zastrzeżeniach samorządu lekarskiego TUTAJ.