19 maja 2024

Dzień Solidarności z Protestującymi Lekarzami

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ogłasza dzień 13 października „Dniem Solidarności z Protestującymi Lekarzami” apelując do lekarzy i lekarzy dentystów, aby w tym dniu w sposób szczególny okazali swoją solidarność z protestującymi koleżankami i kolegami.

Foto: MT

Prezydium proponuje, aby lekarze i lekarze dentyści w celu wyrażenia poparcia dla protestujących koleżanek i kolegów w dniu 13 października zawiesili na drzwiach gabinetów kartkę z napisem „Popieram protest lekarzy #protestmedyków” lub przyjęli w swoich miejscach pracy inną formę poparcia dla protestujących, tak aby pacjentom, pracodawcom, władzom państwowym i całemu społeczeństwu pokazać, że postulaty zgłaszane w czasie protestu są wspólne dla całego środowiska lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że młodzi lekarze podjęli niezwykle trudną decyzję o rozpoczęciu protestu w nadziei, że zmusi on władze państwowe do zajęcia się wreszcie rozwiązywaniem nawarstwiających się od lat problemów służby zdrowia. „Wsparcie udzielone przez całe nasze środowisko będzie dla protestujących wyraźnym sygnałem, że w swych działaniach mogą liczyć na solidarność ze strony swoich koleżanek i kolegów” – podkreśla samorząd lekarski.

Więcej o proteście młodych lekarzy (m.in. analiza postulatów) tutaj.