14 lipca 2024

Efektywna komunikacja. Kursy CMKP dla lekarzy

Jak przekazywać niepomyślne wiadomości pacjentom? W jaki sposób lekarz powinien rozmawiać z seniorami? Co pacjent słyszy, kiedy mówi do niego lekarz, a co słyszy lekarz, kiedy mówi pacjent? Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zaprasza na kursy online, które odbędą się 8 i 22 marca.

Foto: shutterstock.com

Między innymi takie pytania będą poruszone w trakcie kursów z komunikacji medycznej, które w marcu rozpoczną się w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Jako pierwsze zaplanowano kursy online dla ordynatorów i kierowników klinik (odbędą się w dniach 8 i 22 marca). Na kolejne miesiące są planowane zajęcia z komunikacji medycznej dla kolejnych grup lekarzy.

Komunikacja w medycynie

– Zrobiliśmy ogromny postęp w polskiej medycynie, a teraz powinniśmy zająć się komunikacją z pacjentem, jego rodziną i wśród personelu. Dobra komunikacja daje lepsze efekty leczenia – mówi prof. Janina Stępińska, kierownik Zakładu Komunikacji Medycznej Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, a jednocześnie kierownik naukowy kursu z komunikacji medycznej.

– Wiemy, że dobry sposób komunikacji przekłada się na przestrzeganie zaleceń lekarskich i na funkcjonowanie systemu. Ważny jest nie tylko sposób, w jaki porozumiewa się lekarz z pacjentem, ale także komunikacja między lekarzem i rodziną chorego oraz w całym zespole diagnostyczno-terapeutycznym – dodaje.

Komunikacja z pacjentami

Początek wizyty w przychodni rozpoczyna się od kontaktu z rejestracją i już na tym etapie bardzo ważna jest odpowiednia komunikacja z pacjentami. – Badania dowodzą, że można nauczyć się efektywnej komunikacji, dlatego uruchamiamy specjalne kursy. Ich końcowym efektem ma być poprawa jakości opieki i wyników leczenia – mówi prof. Janina Stępińska.

Jak dodaje, efektywna komunikacja ma szczególne znaczenie w związku z upowszechnieniem się teleporad. – Nie tylko chodzi o to, żeby porozumiewać się prostym, zrozumiałym dla pacjenta językiem – podkreśla.

Nie tylko lekarze

Wśród wykładowców kursów organizowanych przez CMKP będą nie tylko lekarze, ale również eksperci z dziedziny prawa, socjologii, psychologii i języka polskiego, którzy zajmują się komunikacją w medycynie.

– Wspierają nas eksperci z Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, ze Studium Komunikacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zespołu Rzecznika Praw Pacjenta, a także Akademii Psychologii Przywództwa – dodaje prof. Janina Stępińska.

Zapisy na kurs z komunikacji medycznej są dostępne za pośrednictwem strony www.kursy.cmkp.edu.pl.