18 lipca 2024

Elektroniczne wersje umów dla świadczeniodawców

W związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji, Narodowy Fundusz Zdrowia wdraża kolejny etap odchodzenia od dokumentów papierowych.

Foto: pixabay.com

Od 20 grudnia br. wszystkie oddziały wojewódzkie NFZ będą miały możliwość zawierania – w uzgodnieniu ze świadczeniodawcami – umów w formie elektronicznej.

Rozwiązanie to zostało ujęte w zarządzeniu prezesa NFZ, Adama Niedzielskiego, z 14 grudnia 2019 r. (zarządzenie nr 173/2019/DSOZ).

„Ma na celu uproszczenie i informatyzację obiegu dokumentów pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami. Pozwoli to również zmniejszyć koszty świadczeniodawców wiążące się z przekazywaniem dokumentów w sposób tradycyjny, tzn. w postaci papierowego wydruku” – informuje Biuro Komunikacji Społecznej NFZ.