27 maja 2024

Energia ze słońca. Izba lekarska ma sposób na oszczędność

Na dachu Śląskiej Izby Lekarskiej zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które produkują energię elektryczną o mocy 9,52 kWh – to jedna szósta zapotrzebowania na prąd w budynku ŚIL.

Foto: pixabay.com

Inwestycję zrealizowano dzięki umorzeniu pożyczki zaciągniętej kilka lat temu przez Śląską Izbę Lekarską w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację Domu Lekarza. WFOŚiGW zadecydował o umorzeniu pożyczki, a jej wartość została w całości przeznaczona na zakup i montaż paneli.

Warto dodać, że w ostatnich dniach Prezydium NRL przyłączyło się do apelu lekarzy i naukowców związanych z ochroną zdrowia do „decydentów różnych szczebli oraz do całego społeczeństwa o radykalną intensyfikację działań chroniących życie i zdrowie obecnych oraz przyszłych pokoleń przed szkodliwymi skutkami zmiany klimatu”.

O tym, w jaki sposób placówki ochrony zdrowia ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, szerzej piszemy TUTAJ.