12 lipca 2024

ENS4Care Questionnaire

Zapraszamy do badania prowadzonego w ramach międzynarodowego projektu przygotowującego przewodniki m.in. do prowadzenia opieki klinicznej i profilaktyki z wykorzystaniem narzędzi IT.

Foto: imageworld.pl

Celem ankiety jest zebranie kluczowych informacji oraz przykładów dobrych praktyk w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w odniesieniu do pielęgniarek i pracowników opieki społecznej w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Chodzi o takie obszary jak: profilaktyka, praktyka kliniczna, Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska (APN) czy przepisywanie recept. Badanie jest dostępne na stronie internetowej surveymonkey.com.

– Dane będą gromadzone w języku angielskim. Zachęcamy do gromadzenia danych i dzielenia się dobrymi praktykami – mówi dr Dorota Kilańska z Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek, a jednocześnie lider projektu.

mt