17 lipca 2024

Epidemia koronawirusa a dezinformacja i medialna panika

W otwartym liście do środowiska medycznego prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i Główny Inspektor Sanitarny apelują o twarde trzymanie się faktów, przekazywanie wiarygodnych informacji i nie wywoływanie paniki.

Foto: pixabay.com

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

mając na uwadze rosnącą liczbę przypadków zakażenia nowym koronawirusem 2019-nCoV i rozprzestrzenianie się epidemii poza obszar Chińskiej Republiki Ludowej, zwracamy się z apelem do całego środowiska medycznego o przekazywanie wiarygodnych informacji, opartych na aktualnej wiedzy zgodnej ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie w związku z sygnałami napływającymi od pacjentów o szerzeniu w placówkach medycznych fałszywych informacji o epidemii koronawirusa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji rodzi wśród społeczeństwa strach oraz może negatywnie wpływać na pracę służb zarządzania kryzysowego, które w sytuacjach zagrożenia zdrowotnego przystępują do działania zgodnie z procedurami.

Przypominamy, że mamy obecnie sezon wzmożonej zachorowalności na grypę, stąd też prośba o spokój i wstrzemięźliwość w wydawaniu pochopnych sądów co do ryzyka wystąpienia przypadku zakażenia koronawirusem (2019-nCoV CoV). Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, przedstawiając najnowsze informacje w formie komunikatów na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny