27 maja 2024

Farba do włosów a rak

Szacuje się, że w Europie i Stanach Zjednoczonych 50-80 proc. kobiet i 10 proc. mężczyzn po 40. r.ż. farbuje włosy.

Foto: pixabay.com

Istnieje podejrzenie, że związki chemiczne występujące w farbach do włosów mają działanie rakotwórcze oraz zaburzają pracę układu hormonalnego.

Farby trwałe, uważane za potencjalnie najbardziej niebezpieczne, stanowią ok. 80 proc. udziału w rynku. International Agency for Research on Cancer klasyfikuje zawodowe narażenie na farby do włosów jako czynnik potencjalnie rakotwórczy.

W czasopiśmie „BMJ” opublikowano wyniki najnowszego badania oceniającego związek pomiędzy farbowaniem włosów a ryzykiem zachorowania na nowotwór. Analizowano dane ponad 110 tys. kobiet obserwowanych prospektywnie przez 36 lat, które wyjściowo nie chorowały na nowotwór.

Osoby farbujące włosy nie miały zwiększonego całkowitego ryzyka rozwoju nowotworów litych ani hematologicznych, w porównaniu do kobiet nieużywających farb.

Wykazano jednak, szczególnie wśród kobiet, które farbowały włosy ponad 200 razy w okresie badania, zwiększone ryzyko zachorowania na podstawnokomórkowego raka skóry, raka piersi i raka jajnika.

W komentarzach do artykułu przeważają jednak głosy wskazujące na bardzo słabą zależność i raczej brak rakotwórczego wpływu farb do włosów.

Źródło: https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2942