18 kwietnia 2024

Forum Ekonomiczne 2020. O pieniądzach, gospodarce i zdrowiu

Prawie 200 tematów paneli dyskusyjnych i seminariów zaplanowano w ramach Forum Ekonomicznego, które z powodu pandemii zostało przeniesione z Krynicy-Zdroju do Karpacza.

Forum Ochrony Zdrowia (Karpacz 2020). Foto: Mariusz Tomczak

Forum Ekonomiczne to najważniejsza konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowana od trzech dekad. Tegoroczna edycja rozpoczęła się we wtorek 8 września.  

Obrady rozpoczęły się od prezentacji „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2020”. W trzeciej edycji tej publikacji zaprezentowano skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat, choć autorzy odnieśli się również do wpływu trwającej pandemii COVID-19.

Do tej ostatniej nawiązała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas panelu inaugurującego Forum Ekonomiczne w Karpaczu, mówiąc, że w najbliższych latach kluczowa będzie odporność w znaczeniu zdrowotnym, jak i gospodarczym. – Z całą pewnością ten rok to nie jest czas na oszczędzanie – podkreśliła wicepremier Jadwiga Emilewicz.

W swoim wystąpieniu mówiła bardziej o nieuchronnej – w jej ocenie – konieczności zaciągania nowych zobowiązań, niż o tym, że po pandemii długi przyjdzie spłacać obecnym i przyszłym pokoleniom. – Bezprecedensowe środki, jakie są przeznaczone na budowę mechanizmów odporności w mechanizmie sprawiedliwej transformacji w Funduszu Odporności i Odbudowy, w dużej mierze pochodzą z emisji euroobligacji – powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Jak pogodzić kwestie medyczne z aspektami finansowymi? – między innymi na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego, który we wtorek po południu odbył się w czasie Forum Ochrony Zdrowia (to wydarzenie towarzyszące Forum Ekonomicznemu). W trakcie dyskusji moderowanej przez dyrektora Europejskiego Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia Macieja Boguckiego zwracano uwagę na fakt, że podejście „non-profit” nie jest tożsame z „no-profit”.

Zdaniem panelistów szpitale prywatne i publiczne powinny być efektywnie zarządzane i przynosić zyski, bo wynik finansowy placówek medycznych wpływa bezpośrednio na działalność leczniczą, ale pacjent powinien być stawiany na pierwszym miejscu. – Mamy dużo rozwiązań, które są efektywne, ale pojawia się pytanie, czy jesteśmy gotowi, aby ekstra za to płacić – mówił Maciej Bogucki. Dodał, że wielu świadczeniodawców jest mocno zadłużona, a płynność finansowa systemu została w ostatnim czasie zachwiana m.in. z powodu pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2.

W czasie Forum Ochrony Zdrowia poruszono wiele aspektów związanych z nowoczesnym zarządzaniem podmiotami leczniczymi, bo to przecież one w znacznym stopniu wpływa na osiągane przez nich wyniki finansowe. – Wśród przyczyn zmniejszenia wartości w opiece zdrowotnej na pierwszym miejscu jest brak parametryzacji i identyfikacji wykonywanych usług – uważa Artur Prusaczyk, wiceprezes Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., który uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Biznes i medycyna – w jaki sposób efektywnie zarządzać ochroną zdrowia?”.

W ocenie Artura Prusaczyka innymi ważnymi czynnikami są: przerost kosztów (najczęściej zarządzania) albo ich nieadekwatność, brak umiejętności dokonywania zmian lub niechęć do ich przeprowadzania oraz niedojrzałość organizacyjna. Z przytoczonych przez niego danych wynika, że ilość pobieranych badań cytologicznych przez polskie położne mocno odbiega od tej, jaką pobierają położne w innych krajach, co źle wpływa i na efektywność ich pracy, jak i negatywnie rzutuje na profilaktykę. W jego opinii nasz system ochrony zdrowia nie jest jeszcze dobrze stworzony do koordynacji opieki nad pacjentami. – Koordynacja jest dla placówek do tego przygotowanych. Na olimpiadę nie mogą jechać nieprzygotowani – podkreślił Artur Prusaczyk.

– W porównaniu z innymi państwami Europy mamy dużo szpitali – powiedział Janusz Boniecki, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Szpitali, dodając, że w Polsce wciąż nie ma definicji szpitala. Zwrócił uwagę na to, że wprawdzie zysk nie powinien stanowić głównego celu funkcjonowania lecznic, ale zadłużone placówki nie są w stanie prawidłowo świadczyć swoich usług. W ocenie Janusza Bonieckiego nasze szpitalnictwo w przyszłości czeka konieczność przeprowadzenia optymalizacji, uporanie się z narosłym zadłużeniem oraz dyskusja nad zmianą struktury własnościowej, która jak się wydaje jest zbyt rozdrobniona. – Są placówki, w których nie odebrano żadnego porodu przez 150 dni – wskazał.

Zdaniem posła Tadeusza Chrzana poza poważną debatą o funkcjonowaniu szpitali, Polskę czeka również dyskusja nad finansowaniem podstawowej opieki zdrowotnej. – Stawka kapitacyjna nie jest najlepszym rozwiązaniem – powiedział Tadeusz Chrzan. W czasie dyskusji na duży i niedostatecznie wykorzystany potencjał polskiej branży farmaceutycznej zwracała uwagę Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia w Adamed Pharma S.A. W jej opinii firmy farmaceutyczne zasługują na większe wsparcie, bo są nie tylko źródłem bezpieczeństwa lekowego, ale również źródłem innowacji, przyczyniając się do rozwoju polskiej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy.

XXX Forum Ekonomiczne odbywa się w Karpaczu pod hasłem „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota”. Zdaniem Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, która jest organizatorem trzydniowego wydarzenia, udział w nim weźmie ponad 2,5 tys. ekspertów, polityków, przedstawicieli rządu, pracowników administracji i przedsiębiorców z Europy, Azji Centralnej i Stanów Zjednoczonych.

W związku z trwającą pandemią tegoroczne Forum odbywa się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Wszystkim uczestnikom mierzona jest temperatura na nadgarstku, obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust, sale są dezynfekowane, krzesła rozstawiono w większej odległości, rozdawane są maseczki, a w restauracji hotelowej, gdzie trwa Forum, posiłki trzeba nakładać w jednorazowych rękawicach. Część sponsorów, zamiast gadżetów, rozdaje np. maski i płyny do dezynfekcji rąk.

Mariusz Tomczak