18 kwietnia 2024

Forum Ochrony Zdrowia w strugach deszczu. Relacjonujemy prosto z Krynicy!

Pogoda zdecydowanie nie dopisała. Ulewny deszcz od samego rana utrudnia dotarcie na miejsce uczestnikom XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy i X Forum Ochrony Zdrowia. Mimo to w Krynicy robi się coraz tłoczniej.

Inauguracyjny panel dyskusyjny X Forum Ochrony Zdrowia. Foto: Mariusz Tomczak

X Forum Ochrony Zdrowia rozpoczęło się przed południem 3 września, tuż przed oficjalnym rozpoczęciem obrad XXIX Forum Ekonomicznego.

W inauguracyjnym panelu dyskusyjnym pt. „Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – ewolucja czy rewolucja?” wzięli: dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia Maciej Bogucki, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Ryszard Gellert, prezes zarządu Supra Brokers S.A. Rafał Holanowski, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski, prezes zarządu Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz oraz Jakub Szulc, ekspert EY.

Odbywające się od 1992 r. Forum Ekonomiczne w Krynicy to prestiżowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych. Od kilku lat na tę największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej, nazywaną czasem „polskim Davos”, przyjeżdża ponad 4 tys. gości z całego świata. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i mediów z ponad 60 krajów. Przez kilka dni w Krynicy obecni są dziennikarze z całego świata.

Od 10 lat nieodłączną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Ochrony Zdrowia, które umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, oraz pokazuje, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. W debatach uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym. W dyskusjach uczestniczą także przedstawiciele samorządu lekarskiego. Wśród parterów instytucjonalnych Forum są m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, a najciekawsze debaty relacjonuje prosto z Krynicy „Gazeta Lekarska”.

Więcej o tegorocznej edycji Forum TUTAJ.