19 czerwca 2024

Fundacja Lekarze Lekarzom – podziękowania

Fundacja Lekarze Lekarzom, w imieniu swoim oraz osób, które otrzymały wsparcie, dziękuje wszystkim, którzy nawet symboliczną kwotą zechcieli zasilić konto Fundacji, a w szczególności ofiarodawcom z Dębicy, Łodzi, Wrocławia, Limanowej i Warszawy. Pragniemy również podziękować członkom motocyklowego klubu DoctoRRiders za wsparcie celowane dla kolegi w trudnej sytuacji życiowej.

Foto: Marta Jakubiak

W 2014 roku dzięki naszym darczyńcom udało się pomóc już kilku osobom. Liczymy na dalsze wsparcie. Pomagamy Koleżankom i Kolegom, którzy potrzebują pomocy – wszystkich z nas.

Będziemy wdzięczni za propagowanie informacji o Fundacji wśród tych, którzy jeszcze o nas nie słyszeli. Cenna jest każda, nawet symboliczna kwota. Jeśli los potrzebujących pomocy Koleżanek i Kolegów nie jest Ci obcy, skontaktuj się z nami: fundacja@hipokrates.org.

Mariusz Janikowski
Prezes zarządu Fundacji

Wpłat darowizny można dokonywać na konto:
Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541