24 maja 2024

Fundusz COVID-19. Zapomogi dla poszkodowanych lekarzy

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie uruchamia Fundusz COVID-19.

Lekarze i lekarze dentyści zrzeszeni w izbie, którzy z powodu zakażenia SARS-CoV-2 byli hospitalizowani i wymagali respiratoterapii bądź wysoko przepływowej tlenoterapii, łącznie z hospitalizacją, oraz mający inne ciężkie powikłania w związku z zakażeniem wirusem, mogą składać wnioski o zapomogę.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, które nie mają zaległości finansowych na rzecz warszawskiej izby oraz są w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski można przesyłać na adres: fundusz@oilwaw.org.pl. Z zapomogi w ramach funduszu zostały wyłączone osoby, które otrzymały odszkodowanie w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z polisy ubezpieczeniowej zawartej przez OIL w Warszawie.

Dodatkowe informacje (w tym m.in. regulamin) są dostępne na stronie izby pod adresem https://izba-lekarska.pl.