24 czerwca 2024

Gdy pacjent doświadczył przemocy

Kiedy podczas udzielania świadczeń medycznych lekarz, lekarz dentysta, położna czy pielęgniarka stwierdzi, że zachodzi podejrzenie, iż pacjent jest ofiarą przemocy seksualnej, powinien przekazać powiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury lub poinformować o tym policję – przypomina Ministerstwo Zdrowia.

Foto: Marta Jakubiak

– W sytuacji badania ofiary gwałtu w podmiocie leczniczym personel medyczny powinien podjąć współpracę z policją – tłumaczy wiceminister zdrowia, Aleksander Sopliński, w komunikacie z 7 kwietnia 2014 roku. Ma to związek ze zmianami przepisów Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, na mocy których przestępstwo zgwałcenia jest obecnie ścigane z urzędu, a nie na wniosek ofiary. Pociąga to za sobą m.in. zmianę obowiązków lekarzy.

To dlatego, badając ofiarę gwałtu, personel medyczny powinien nie tylko dołożyć wszelkich starań, aby nie pogłębiać jego traumatycznych przeżyć, lecz także zadbać o zabezpieczenie śladów przestępstwa. Z jednej strony powinno to umożliwić pokrzywdzonemu dochodzenie sprawiedliwości, a z drugiej – ułatwić organom ścigania wykrycie sprawcy przestępstwa.

Natomiast w przypadku podejrzenia, że pacjent (osoba dorosła lub dziecko) jest ofiarą przemocy w rodzinie, lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni mają obowiązek działać zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” można pobrać tutaj.

Zobacz cały komunikat Ministerstwa Zdrowia

mt