18 maja 2024

Gdzie najniższa śmiertelność okołoporodowa?

W zeszłym roku w województwie świętokrzyskim była najmniejsza umieralność okołoporodowa płodów i noworodków w kraju. Poinformował o tym w trakcie spotkania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach prof. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

W zeszłym roku w województwie świętokrzyskim była najmniejsza umieralność okołoporodowa płodów i noworodków w kraju

Kielce – Tokarnia
Foto: freeimages.com

W Świętokrzyskiem w 2016 roku wskaźnik wczesnej umieralności okołoporodowej płodów i noworodków – czyli umieralności od 0 do 6 doby wyniósł 3,14 promila.

W praktyce oznacza to, że w 2016 roku w województwie zmarło w tym okresie 31 dzieci, podczas gdy w 2012 roku śmierć poniosło 100 noworodków. Prof. Stanisław Radowicki zwrócił uwagę, że wskaźniki jakie osiągnięto w Świętokrzyskiem, są takie jak w Szwecji i Finlandii (kraje te przodują w opiece perinatalnej).

Z danych konsultanta krajowego wynika, że na przestrzeni ostatnich lat wskaźnik wczesnej umieralności okołoporodowej w województwie świętokrzyskim zmalał o około 62 procent, gdy w skali kraju było to 48 procent.

– Co wpłynęło na poprawę? Wiele czynników: troska władz województwa, które sfinansowało wiele potrzeb, ale przede wszystkim wprowadzenie trójstopniowej opieki okołoporodowej i twarda realizacja tego założenia organizacyjnego – wymieniał prof. Stanisław Radowicki. Zauważył, że w regionie zaczęto przesyłać pacjentki z ciążą powikłaną do ośrodków o wyższym poziomie referencyjności. Zdaniem konsultanta krajowego, wyraźnie widać też to, że personel klinik i oddziałów położniczych w regionie nieustannie się edukuje i jest na bieżąco w najnowszymi rozwiązaniami, technikami.

– Wszyscy ordynatorzy, którzy tutaj siedzą, są realizatorami pewnej myśli programu, który zapoczątkował w roku 2012 profesor Stanisław Radowicki, który wspólnie z władzami samorządowymi, wojewódzkimi zmusił nas do wprowadzenia programu poprawy opieki perinatalnej. Zrobiliśmy jako województwo skok cywilizacyjny w tym zakresie. Nie byłoby tego, gdyby nie zrozumienie władz samorządowych, wojewódzkich – powtarzał dr hab. Wojciech Rokita, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Marszałek województwa świętokrzyskiego przekazał miliony Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, dzięki czemu w 2013 roku możliwe było stworzenie w tej placówce III poziomu opieki perinatalnej ze stanowiskami intensywnej terapii dla noworodków.

– Muszę potwierdzić, że te wskaźniki jeszcze kilka lat temu bardzo mocno nas trwożyły. Rzeczywiście dzisiaj te wskaźniki i chlubne liderowanie w statystyce naszego regionu jest rzeczą dobrą i pokazuje Świętokrzyskie jako region, gdzie bardzo wiele w ostatnich latach zainwestowano w infrastrukturę. Państwo wiecie sami najlepiej ile was kosztuje nakładów, aby rozwijać się pod względem merytorycznym, zawodowym. Mogę zadeklarować, że nie są to ostatnie inwestycje w ochronie zdrowia – powiedział w trakcie konferencji marszałek Adam Jarubas.

Gratulacje pracownikom Klinik Położnictwa i Ginekologii oraz Neonatologii złożył również Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W 2015 roku, dzięki pomocy finansowej samorządu województwa, w WSZ otwarto pierwszą w regionie pracownię diagnostyki prenatalnej i echokardiografii płodowej wyposażoną w najnowocześniejszy w kraju ultrasonograf. W trakcie spotkania prof. Stanisław Radowicki zwrócił uwagę, że w Świętokrzyskiem powinna zmaleć liczba cesarskich cięć. Mówiono również o konieczności zwiększenia dostępu do diagnostyki prenatalnej , która – jak stwierdził dr hab. Wojciech Rokita – jest jednym z filarów opieki prenatalnej.