23 czerwca 2024

Gdzie szukają pomocy pacjenci onkologiczni?

Wysoki poziom opieki, przestrzeganie praw pacjenta, a z drugiej strony zła organizacja leczenia, w tym długi czas oczekiwania na badania i terapię – tak użytkownicy portalu onkomapa.pl oceniają placówki onkologiczne w Polsce. W badaniu wzięto pod uwagę 40 ośrodków oraz pracujących w nich lekarzy. Różnice w ocenie są znaczące.

Wręczanie nagród dla najlepszych lekarzy

Najlepszym ośrodkiem onkologicznym, z oceną 4,8 (w skali 1-5), jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ta placówka zwyciężyła już w pierwszym kwartale tego roku (zobacz więcej).

W czołówce, z notą 4,6, znalazły się też: Klinika Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu i Zamojski Szpital Niepubliczny. Najgorzej ocenionym ośrodkiem, ze średnią oceną 3,4, jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Do poprawy

Placówki oceniano w pięciu obszarach: opiece, organizacji leczenia, leczeniu, wyposażeniu ośrodka i przestrzeganiu praw pacjenta. Najgorzej wypadła organizacja leczenia onkologicznego, a najsłabsze oceny w tym obszarze otrzymały: Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (ocena 1,6), Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie (1,98) oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej w Gliwicach (2,09). Z kolei w obszarze przestrzegania praw pacjenta widoczne są skrajne różnice nawet w obrębie jednego województwa.

Poziom włączenia pacjenta w podejmowanie decyzji dotyczących jego leczenia jest najlepszy w Katedrze i Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 4.49, podczas gdy na przedostatnim, 39. miejscu, plasuje się Gdyńskie Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim w Gdyni (ocena 2,90). Badani mogli także ocenić, który z lekarzy jest najbardziej przyjazny – został nim (z oceną 5,0) dr n. med. Krzysztof Adamowicz z Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku.

Sygnał ostrzegawczy

– Uzyskane w badaniu wyniki powinny stanowić nie tylko wskazówkę dla pacjentów, które placówki wybierać, a których raczej unikać, ale także dostarczają ważnych informacji dla personelu tych instytucji i zarządzających opieką zdrowotną w naszym kraju. Pokazują bowiem te fragmenty rzeczywistości leczniczej, które w oczach pacjentów najbardziej odbiegają od pożądanego standardu – mówi prof. dr hab. Antonina Ostrowska, socjolog medycyny z Polskiej Akademii Nauk.

Portal internetowy onkomapa.pl działa od lutego br. Przez 7 miesięcy odwiedziło go blisko 78 tys. osób. Łącznie wypełniono 6278 ankiet, z czego 5201 przez pacjentów korzystających z opieki onkologicznej w swoim województwie (lub ich bliskich) i aż 1077 (tj. więcej niż co szósty badany) leczących się poza nim. Projekt Onkomapa jest realizowany w partnerstwie z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu oraz Stowarzyszeniem Little People z Rumunii. Patronat nad inicjatywą objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii, Instytut Spraw Publicznych i Instytut Nauk o Politykach Publicznych.

ls