15 czerwca 2024

GIS ostrzega przed wędzeniem dymem tytoniowym

„Nie zawsze wędzone trzyma dłużej” – to hasło tegorocznej kampanii antynikotynowej realizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny. Kampania jest częścią realizowanego od 2007 roku Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Program określa priorytetowe cele i zadania na jakich powinny opierać się działania związane z redukcją zagrożeń wynikających z palenia tytoniu w Polsce.

 

Spoty realizowane przez Główny Inspektorat Sanitarny zawsze budziły duże zainteresowanie i kontrowersje. Podobnie jest tym razem. Kampania społeczna „Nie zawsze wędzone trzyma dłużej” w oryginalny sposób ukazuje skutki narażenia na dym tytoniowy.

Motywem przewodnim kampanii są zniszczone płuca, które zostały „uwędzone” dymem tytoniowym i nie nadają się już do zdrowego i długiego życia. Kampania ma nie tylko zachęcić społeczeństwo do nierozpoczynania palenia lub do zerwania z nałogiem, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na problem palaczy, którzy nie szanują obowiązku nieszkodzenia innym.

Pomysł na kampanię jest wynikiem badań nad postawami i zachowaniami Polaków w stosunku do palenia tytoniu.

Mimo istniejącego zakazu palenia w miejscach publicznych – który obowiązuje w Polsce od 15 listopada 2010 roku – ciągle bardzo dużo osób go ignoruje. Łamanie tego zakazu szczególnie obserwuje się w miejscach takich jak przystanki autobusowe (25%) czy place zabaw dla dzieci. Ludzie często palą papierosy również na klatkach schodowych w blokach mieszkalnych, na plażach i w parkach co nie jest uregulowane prawnie, ale może przeszkadzać osobom niepalącym.

Obecnie realizowana jest edycja Programu przyjęta przez Radę Ministrów na lata 2014-2018. Jej celem jest ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy – w odniesieniu do czynnego i biernego palenia tytoniu – w społeczeństwie polskim. Działania profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w ramach programu są bardzo zróżnicowane, podobnie jak zróżnicowane i wieloczynnikowe są okoliczności rozpoczynania palenia tytoniu i trwania w uzależnieniu.

Zauważalny jest również problem palenia w obecności niepalących domowników, np. dzieci lub kobiet w ciąży.

Jednym z zadań Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce jest „Informowanie i ostrzeganie o ryzyku zdrowotnym związanym z używaniem tytoniu”, w tym realizacja kampanii społecznych. Główny Inspektorat Sanitarny każdego roku stara się zwrócić uwagę na różne aspekty palenia tytoniu, organizując ogólnopolskie kampanie społeczne poświęcone tej problematyce. Tegoroczna kampania zostanie przeprowadzona w największych miastach w Polsce, na nośnikach typu citylight, na ekranach LCD w komunikacji miejskiej, w formie ulotek informacyjnych oraz w internecie.

Zachęcamy do obejrzenia spotu kampanii:

Źródło: Centrum Prasowe PAP