19 maja 2024

Główny Inspektor Sanitarny złożył rezygnację z przyczyn zdrowotnych

„Ze względu na gwałtowne pogorszenie się stanu mojego zdrowia i konieczność podjęcia leczenia zmuszony jestem zrezygnować z pełnienia funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego” – napisał Jarosław Pinkas w oświadczeniu opublikowanym w piątek na stronie GIS.

Foto: Michał Teperek / WUM

„Decyzję o złożeniu dymisji podjąłem z ciężkim sercem. Uznałem, że wypełnianie powierzonej mi misji z pełnym oddaniem i poświęceniem nie jest w tej sytuacji możliwe” – dodał Jarosław Pinkas, przyznając, że ostatnie miesiące zdominowane zostały przez pandemię.

„Spadło na nas wiele dodatkowych i trudnych obowiązków. Ale to doświadczenie pokazało, że wobec wielkich wyzwań zdrowotnych udało nam się stanąć w jednym szeregu. Jestem przekonany, że jest to dla nas bezcenny sprawdzian” – napisał ustępujący GIS.

„Nasza instytucja po raz kolejny okazała się być kluczowym filarem w ochronie zdrowia. Dziś jesteśmy już w innym miejscu niż kilka miesięcy temu, lepiej przygotowani do kolejnych wyzwań. Dziękuję Państwu za wytrwałość, ciężką pracę w niełatwych warunkach i poświęcenie. Mam nadzieję, że dotychczasowe działania będą kontynuowane, a praca w Inspekcji Sanitarnej pozostanie zaszczytną służbą na wszystkich szczeblach funkcjonowania instytucji” – podkreślił Jarosław Pinkas.

Premier przyjął rezygnację. Obowiązki GIS będzie wykonywał dotychczasowy zastępca GIS Krzysztof Saczka.