24 czerwca 2024

Grupa Balinta w OIL w Krakowie

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zaprasza zainteresowanych lekarzy i lekarzy dentystów do uczestnictwa w treningu Balintowskim, który pomaga w radzeniu sobie z nadmiarem emocji pojawiających się w pracy z pacjentami i pozwala lepiej zrozumieć relację lekarz – pacjent.

Foto: OIL w Krakowie

Planowane są stałe spotkania z częstotliwością minimum raz w miesiącu. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

„Grupa Balinta jest to spotkanie i wspólna praca lekarzy z różnymi doświadczeniami zawodowymi, którzy na co dzień mierzą się z przeżyciami swoich pacjentów i czują się obciążeni ich nadmiarem. Założeniem grupowego treningu Balintowskiego jest pomoc lekarzom w poradzeniu sobie z nadmiarem emocji pojawiających się w pracy z pacjentami co przekłada się na poprawę komunikacji między lekarzem a pacjentem i jego rodziną” – czytamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Więcej TUTAJ.